Potraga u Jagnjić Dolu, Sveta Nedjelja

Dana 1. rujna u večernjim satima započela je opsežna potraga za nestalom ženskom osobom na području Jagnjić Dola, Sveta Nedjelja. Potragu je počela voditi HGSS stanica Samobor te su se u potragu uključili pripadnici temeljne i interventne policije i potražni timovi sa psima iz stanica HGSS stanica Bjelovar, Varaždin i Zagreb, pripadnici JVP Samobor i […]

Međunarodna vježba potražnih pasa u Tolminu, Slovenija

U periodu od 28.08. do 01.09. u organizaciji Enote reševalnih psov Slovenije iz Tolmina održana je međunarodna vježba potražnih pasa. Na vježbi je sudjelovalo 180 sudionika iz Austrije, Italije, Nizozemske, Slovenije i Hrvatske. Enota reševalnih psov Slovenije iz Tolmina je u sklopu ove vježbe proslavila 20 godina postojanja i vježba koju su organizirali je bila […]

HUOPP GPP Rijeka na treningu IRO Modul 6

U organizaciji International Rescue Dog Organization (IRO) na vojnom poligonu Tritolwerk, Austrija održan je IRO Modul 6 trening, odnosno višednevna vježba . Isti je bio namjenjen potražnim timovima koji su položili Mission Readiness Test, a sudjelovalo je ukupno 16 međunarodnih potražnih timova. Cilj treninga je bio što više približiti trening realnoj situaciji. Osim dnevnih i […]