HUOPP GPP Rijeka na treningu IRO Modul 6

U organizaciji International Rescue Dog Organization (IRO) na vojnom poligonu Tritolwerk, Austrija održan je IRO Modul 6 trening, odnosno višednevna vježba . Isti je bio namjenjen potražnim timovima koji su položili Mission Readiness Test, a sudjelovalo je ukupno 16 međunarodnih potražnih timova.

Cilj treninga je bio što više približiti trening realnoj situaciji. Osim dnevnih i noćnih traženja na ruševinama, velik naglasak stavljao se  i na vašnost inicijalnog pristupa – dolazak na teren, rad na terenu i izvještaj sa terena koji se nakon rada predavao u On-Site Operations Coordination Center (OSOCC) – rad po International Search And Rescue  Advisory Group (INSARAG) smjernicama .

Iz HUOPP Grupe potražnih pasa Rijeka sudjelovali su Matko Škalamera i Tau; Nataša Dančulović i Luxa.

Fotografija1580 Fotografija1583 Fotografija1592 Fotografija1600