Vježba Modula za traganje i spašavanje u urbanim sredinama “Potres 2016”

Pripadnici HUOPP-a su u periodu od 20.-22.05. sudjelovali na sveobuhvatnoj terenskoj vježbi Modula za traganje i spašavanje u urbanim sredinama u Divuljama pokraj Splita.

Modul za traganje i spašavanje u urbanim sredinama je osnovan od Državne uprave za zaštitu i spašavanje i njegova osnovna namjena je pružanje međunarodne pomoći u potresom pogođenoj državi putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Modul inače broji 40 spašavatelja i 4 potražna psa, a za ovu priliku radilo se o malo većem broju pripadnika i ukupno je bilo angažirano 55 spašavatelja i 6 potražnih pasa.

Osnovna pretpostavka za izvođenje vježbe bila je razoran potres koji je pogodio Skopje te Republika Makedonija traži međunarodnu pomoć putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Na vježbi su iz redova HUOPP-a GPP Zagreb sudjelovali Nika i Gizmo i Ivana i Keko te iz HUOPP GPP Rijeka Nataša i Luxa i Ljubče i Moro.