Test spremnosti za misije – Mission Readiness Test 2016

U situacijama potresa, eksplozija, odrona ili sličnih nesreća velikih razmjera za slanje potražnih timova sa psima u međunarodne akcije koriste se vodiči i psi koji polože jedan od najtežih testova koji trenutno postoji u svijetu – Mission Readiness Test (MRT), a održava se u organizaciji International Rescue Dog Organization (IRO). Ove godine Mission Readiness Test se […]