Vježba Modula za traganje i spašavanje u urbanim sredinama “Potres 2016”

Pripadnici HUOPP-a su u periodu od 20.-22.05. sudjelovali na sveobuhvatnoj terenskoj vježbi Modula za traganje i spašavanje u urbanim sredinama u Divuljama pokraj Splita. Modul za traganje i spašavanje u urbanim sredinama je osnovan od Državne uprave za zaštitu i spašavanje i njegova osnovna namjena je pružanje međunarodne pomoći u potresom pogođenoj državi putem Mehanizma […]

USAR vježba “Blato 2014”

Vježba specijalističkih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba za izvlačenje iz ruševina nakon potresa – Urban Search and Rescue (USAR) pod nazivom “Blato 2014.” održana je dana 26. travnja, na lokaciji nedovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu. Na vježbi, koju je organizirao gradski Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sudjelovalo je oko 250 pripadnika hitnih službi […]