Kontakti

HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA (HUOPP)
Slavagorska 26, Slavagora
10430 SAMOBOR – CROATIA
OIB: 00773918627
Tel: (+385 91) 8851438

E-mail: huopp.crda@gmail.com

IBAN: HR4824840081102467341 (Raiffeisen Bank)

Predsjednik:

Tomislav Marević
Tel: 091/8851438
E-mail: tmarevic@gmail.com

Dopredsjednik:

Vedran Vukomanović

E-mail: vvukoman@gmail.com

Tajnik:

Maja Grozdanić

E-mail: majagrozd@gmail.com

HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA
GRUPA POTRAŽNIH PASA ZAGREB
RATKAJEV PROLAZ 3, Zagreb
Voditelj: Vedran Vukomanović
E-mail: vvukoman@gmail.com
IBAN: HR4824840081102467341

HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA
GRUPA POTRAŽNIH PASA RIJEKA
ŠKURINJSKIH ŽRTAVA 17, 51000 Rijeka
Predsjednica: Nataša Dančulović Škalamera
E-mail: natasa.danculovic@ri.t-com.hr
Žiro račun: 2503007 -1100057809