Test spremnosti za misije – Mission Readiness Test 2016

U situacijama potresa, eksplozija, odrona ili sličnih nesreća velikih razmjera za slanje potražnih timova sa psima u međunarodne akcije koriste se vodiči i psi koji polože jedan od najtežih testova koji trenutno postoji u svijetu – Mission Readiness Test (MRT), a održava se u organizaciji International Rescue Dog Organization (IRO).

Ove godine Mission Readiness Test se održao u  periodu od 09.-11.11.2016. na vojnom poligonu za spašavanje iz ruševina “Tritolwerk”. Iz Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa (HUOPP Samobor i HUOPP GPP Rijeka) sudjelovala su 2 vodiča i 2 potražna psa te jedan vodič sa psom iz Kluba za obuku službenih i sportskih pasa “Zagreb”.

Mission Readiness Test provodio se na način da je simulirana realna situacija snažnog potresa i timovi koji su pristigli u stranu zemlju u akciju spašavanja morali su biti samodostatni i proći sve faze i procedure dolaska i boravka u stranoj zemlji – od prihvata u “Reception Departure Center” i smještaja u bazu operacija – “Base of Operation“. Slijedilo je prikupljanje informacija, postavljanje baze operacija itd.

Uspjeh naših timova je bio iznad svih očekivanja i zahvaljujući velikom radu i treniranju su svi vodiči sa psima položili test i tako stekli najjaču licencu za potrage i spašavanja u ruševinama.