Održana međunarodna terenska vježba civilne zaštite „ISTRA 2017“

Na području Grada Pule i Općine Kanfanar, od 21. – 22. travnja 2017. Državna uprava za zaštitu i spašavanje organizirala je i održala međunarodnu terensku vježbu civilne zaštite „ISTRA 2017“. Na vježbi je bilo predstavljeno djelovanje sustava civilne zaštite Istarske županije u slučaju razornog potresa te koordinacija s nacionalnim i međunarordnim operativnim snagama civilne zaštite, aktiviranje […]